Ułatwienia dostępu

WSPARCIE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW - podregion puławski

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, że projekt zakończył się 30.06.2022.


Informujemy, iż w dniu 17.06.2022 biuro projektu będzie nieczynne.


Operator podregionu puławskiego ogłasza dodatkową sesję naboru formularzy rekrutacyjnych o dofinansowanie usługi rozwojowej.

Od 16.05.2022 do 27.05.2022 (sesja może zakończyć się wcześniej, gdy zostaną wykorzystane środki):
Zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania sesja dedykowana jest pracownikom, którzy nie korzystali z projektu „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski”. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w naszym projekcie w latach 2019, 2020, 2021 mogą wziąć udział pod warunkiem delegowania tylko osób, które nie uczestniczyły do tej pory w projekcie. Szkolenia mogą zakończyć się maksymalnie do połowy czerwca 2022. A rozliczenie powinno nastąpić przed 20.06.2022.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 01.06.2022
 • 25.05.2022

Informujemy, iż w dniu 02.05.2022 i 04.05.2022 biuro projektu będzie nieczynne.


Informujemy, iż w dniu 15.04.2022 i 19.04.2022 biuro projektu będzie nieczynne.


Operator podregionu puławskiego ogłasza sesję naboru formularzy rekrutacyjnych o dofinansowanie usługi rozwojowej.
Od 21.03.2022:
Zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania sesja dedykowana jest pracownikom, którzy nie korzystali z projektu „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski”. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w naszym projekcie w latach 2019, 2020, 2021 mogą wziąć udział pod warunkiem delegowania tylko osób, które nie uczestniczyły do tej pory w projekcie. Przypominamy, że ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem zakończenia rekrutacji jest 31.03.2022r. Szkolenia mogą zakończyć się maksymalnie do połowy maja 2022.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 13.04.2022
 • 30.03.2022
 • 23.03.2022
 • 16.03.2022
 • 09.03.2022
 • 02.03.2022
 • 23.02.2022
 • 09.02.2022

Od dn. 17.01.2022 Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednego Przedsiębiorcy lub Pracownika oddelegowanego przez Przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej wynosi maksymalnie 5.000 PLN.


Informujemy, iż w dniu 07.01.2022r. biuro projektu będzie nieczynne.


Informujemy, iż w dniach 24, 27 i 31.12.2021 biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 26.01.2022
 • 12.01.2022
 • 29.12.2021

Informujemy, iż w dniu 12.11.2021 biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 15.12.2021
 • 01.12.2021
 • 17.11.2021
 • 03.11.2021
 • 20.10.2021

Informujemy, iż Euro-konsult sp. z o. o. jako Operator projektu "Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw - podregion puławski" otrzymał zgodę na przedłużenie rekrutacji. Rekrutacja została wydłużona do 31.03.2022, a czas projektu do 30.06.2022.

Operator podregionu puławskiego ogłasza sesję naboru formularzy rekrutacyjnych o dofinansowanie usługi rozwojowej.

Zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania sesja dedykowana jest przedsiębiorstwom oraz pracownikom, którzy nie korzystali z projektu „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski”.

Termin rozpoczęcia sesji naboru 11.10.2021

Zgodnie z Regulaminem wsparcia §6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy. Informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzająca budżetem projektu poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednego Przedsiębiorcy lub Pracownika oddelegowanego przez Przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej wynosi 3.500 PLN.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 06.10.2021
 • 29.09.2021

Przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 30.09.2021.


Operator podregionu puławskiego ogłasza sesję naboru formularzy rekrutacyjnych o dofinansowanie usługi rozwojowej. 

Zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania sesja dedykowana jest przedsiębiorstwom oraz pracownikom, którzy nie korzystali z projektu „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski”. 

Termin rozpoczęcia sesji naboru 02.09.2021

Zgodnie z Regulaminem wsparcia §6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. 
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy. 
Informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzająca budżetem projektu poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony. 
Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednego Przedsiębiorcy lub Pracownika oddelegowanego przez Przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej wynosi 3.500 PLN.


UWAGA! Informujemy, iż w dniu 01.09.2021 biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 22.09.2021
 • 08.09.2021
 • 25.08.2021
 • 11.08.2021
 • 28.07.2021
 • 14.07.2021

Informujemy, iż w dniu 04.06.2021 biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 30.06.2021
 • 16.06.2021
 • 02.06.2021

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 51 620 91 10


Informujemy, iż w dniach 30.04 i 04.05.2021 biuro projektu będzie nieczynne.


Operator podregionu puławskiego ogłasza sesję naboru formularzy rekrutacyjnych o dofinansowanie usługi rozwojowej.

Zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania sesja dedykowana jest przedsiębiorstwom oraz pracownikom, którzy nie korzystali z projektu „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski” i spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika powyżej 50 roku życia,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Termin rozpoczęcia sesji naboru 05.05.2021

Zgodnie z Regulaminem wsparcia §6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzająca budżetem projektu poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednego Przedsiębiorcy lub Pracownika oddelegowanego przez Przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej wynosi 3.500 PLN.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 19.05.2021
 • 05.05.2021
 • 21.04.2021
 • 07.04.2021
 • 24.03.2021
 • 10.03.2021
 • 24.02.2021
 • 10.02.2021

Informujemy, iż w dniach 24.12 i 31.12.2020 biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 27.01.2021
 • 13.01.2021

 • 30.12.2020
 • 16.12.2020
 • 02.12.2020
 • 18.11.2020
 • 04.11.2020

WAŻNE!

Operator podregionu puławskiego ogłasza sesję naboru formularzy rekrutacyjnych o dofinansowanie usługi rozwojowej.

 

Zgodnie z § 7 pkt 11 Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania sesja dedykowana jest przedsiębiorstwom oraz pracownikom, którzy nie korzystali z projektu „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski” i spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika powyżej 50 roku życia,

- przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

 

Termin rozpoczęcia sesji naboru 12.10.2020 

 

Zgodnie z Regulaminem wsparcia §6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzająca budżetem projektu poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednego Przedsiębiorcy lub Pracownika oddelegowanego przez Przedsiębiorcę, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej wynosi 3.500 PLN.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo podajemy poniżej link do aktualnych wytycznych dotyczących organizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/63323:informacja-dotyczaca-organizacji-uslug-rozwojowych-w-formie-stacjonarnej-w-sytuacji-stanu-epidemii

 


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 07.10.2020
 • 21.10.2020

Informujemy, że 7 września 2020 r., uruchomiona została nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych.

Instrukcję użytkownika, filmy instruktażowe oraz nowy regulamin Bazy Usług Rozwojowych znajdą Państwo na stronie www.parp.gov.pl/component/site/site/regulamin-oraz-instrukcje-uzytkownika-bur.

Informujemy, że 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie:

www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/63275:zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2021

W trosce o zdrowie i życie Państwa oraz naszych pracowników, prosimy:

 • o staranne uzupełnienie dokumentów tak, aby zminimalizować konieczność ich poprawy,
 • formularze zgłoszeniowe, wnioski o refundacje oraz pozostałe dokumenty prosimy o dostarczanie w oparciu o jeden z poniższych sposobów:
 1. Listownie na adres biura projektu; jeden komplet dokumentów = JEDNA koperta,
 2. Osobiście do skrzynki pocztowej znajdującej się na parterze, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie), jeden komplet dokumentów = JEDNA koperta

Terminy posiedzeń Komisji:

 • 23.09.2020
 • 09.09.2020
 • 26.08.2020
 • 12.08.2020
 • 29.07.2020
 • 15.07.2020
 • 01.07.2020
 • 17.06.2020
 • 03.06.2020
 • 20.05.2020
 • 06.05.2020

Uwaga, zgoda RODO uległa zmianie, bardzo prosimy o składnie dokumentów zgłoszeniowych wraz z aktualną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 22.04.2020
 • 08.04.2020
 • 25.03.2020
 • 11.03.2020
 • 26.02.2020
 • 12.02.2020

WAŻNE:

Od 2.01.2020 r. do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, które dotąd nie brały udziału w projekcie "Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw - podregion puławski".


UWAGA:

w dniach 24.12 i 31.12.2019 biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 29.01.2020
 • 15.01.2020

Informujemy, iż od 18.11.2019 r. do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy wyłącznie przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.
Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 18.12.2019
 • 04.12.2019
 • 20.11.2019

Od 28.10.2019r. zapraszamy przedsiębiorstwa generujące wysoki wzrost lub delegujące pracowników o niskich kwalifikacjach lub pracowników 50+. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy nie korzystali do tej pory z projektu "Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw - podregion puławski".


UWAGA:

Informujemy, iż zmianom uległ regulamin wsparcia, bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem.


Informujemy, iż od 15.10.2019r. do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy wyłącznie przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Przypominamy, że dofinansowanie wynosi 5 000 zł na osobę/ pracownika, 15 000 zł na przedsiębiorstwo.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 13.11.2019
 • 30.10.2019

Od 02.09.2019 rekrutacja zostaje wstrzymana do czasu akceptacji przez Urząd Marszałkowski nowego regulaminu.


UWAGA:

W najbliższym czasie regulamin projektu ulegnie zmianom. Bardzo prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 04.09.2019

UWAGA:

W dniu 16.08.2019 biuro projektu będzie nieczynne.


Informujemy, iż od 08.07.2019r. do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy wyłącznie przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

 

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

 

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

 

Przypominamy, że dofinansowanie wynosi 5 000 zł na osobę/ pracownika, 15 000 zł na przedsiębiorstwo.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 28.08.2019
 • 14.08.2019
 • 31.07.2019
 • 17.07.2019
 • 10.07.2019
 • 03.07.2019

UWAGA:

Od dnia 01.07.2019r. zapraszamy do skadania dokumentów rekrutacyjnych wszystkich przedsiębiorców mikro, małych i średnich posiadających siedzibę, filię lub delgaturę w podregionie puławskim. W dn. 01.07.2019r. zostaje zniesiony wymóg "wysokiego wzrostu" dla przedsiębiorstw starających się o dofinansowanie.


Informujemy, że w dn. 03 i 04.06.2019 r. biuro projektu będzie nieczynne z powodu przeprowadzki.
Od dn. 05.06.2019 r. adres biura projektu to ul. Piłsudskiego 28/302, 24-100 Puławy.

Dn. 21.06.2019 r. biuro projektu będzie nieczynne.


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 19.06.2019
 • 05.06.2019
 • 22.05.2019
 • 08.05.2019

Zawiadamiamy, że w dn. 19.04 i 23.04.2019r. biuro projektu będzie nieczynne. 


Terminy posiedzeń Komisji:

 • 24.04.2019
 • 10.04.2019

Informujemy, iż od 28.02.2019r. do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy wyłącznie przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

Przypominamy, że dofinansowanie wynosi 5 000 zł na osobę/ pracownika, 15 000 zł na przedsiębiorstwo.

Terminy posiedzeń Komisji:

 • 27.03.2019
 • 20.03.2019
 • 13.03.2019
 • 06.03.2019
 • 27.02.2019

Projekt „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – podregion puławski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o. o. a Województwem Lubelskim.

 

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Piłsudskiego 28/313.

 

Biuro Projektu "Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw - podregion puławski"

ul. Piłsudskiego 28/302

24-100 Puławy

tel. 516 209 110; 506 589 647

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o. o.

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 51 620 91 10

biuro czynne od 09.00 do 15.00

w celu uzupełnienia braków lub podpisania umowy zapraszamy od 09.00 - 15.00

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstw z terenu subregionu puławskiego i realizacja celów rozwojowych edukacyjnych i biznesowych tych firm i ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Projekt obejmuje powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski oraz rycki.

 

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę (filie, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na obszarze województwa lubelskiego w podregionie puławskim oraz ich pracowników.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:
a) Przedsiębiorstwa, które działają na obszarze inteligentnych specjalizacji Województwa Lubelskiego,
b) Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
c) Przedsiębiorstwa, deklarujące udział pracowników 50+ oraz o niskich kwalifikacjach,
d) Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. POWER .

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi będzie do 5.000,00 zł, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej, a maksymalna wartość dofinansowania na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść 15 000,00Przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników może wykorzystać jedynie 5 000 zł dofinansowania na usługi rozwojowe.

Poradnik dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, iż PARP opracował poradnik, aby ułatwić poruszanie się w obrębie  Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorcom. Publikacja zawiera szereg przydatnych informacji w zakresie możliwości korzystania z bazy, sposobu zakładania kont w BUR, zapisu na usługi rozwojowe, prezentuje ogólne zasady dofinansowania usług w regionach oraz wskazówki dla użytkowników systemu. Poradnik jest dostępny za darmo.

Poradnik dostępny na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/315-poradnik-dla-przedsiebiorcow

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „WSPARCIE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW”

Przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych udziałem w Projekcie „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw- podregion puławski” w ramach Działania 10.1., mającym na celu dofinansowanie do usług rozwojowych, zachęcamy do rejestracji i zakładania indywidualnych profili w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .
Po rejestracji możliwy będzie wybór usług rozwojowych według potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa - 75%

małe przedsiębiorstwa - 70 %

średnie przedsiębiorstwa - 60 %

 1. w przypadku pomocy publicznej:

- usługi szkoleniowe

mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 60%

- usługi doradcze - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. 75% - przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 2. 80% - przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa; usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji; wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych

Tylko przy zapisie na usługę rozwojową z ID wsparcia nadawanego po podpisaniu umowy Operator może wypłacić dofinansowanie!

Terminy posiedzeń Komisji:

 • 27.02.2019
 • 20.02.2019
 • 13.02.2019
 • 06.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dwóch dni roboczychprzed Komisją do godziny 16.00. Dokumenty, które wpłyną po terminie będą rozpatrywane na kolejnej Komisji. 

Po Komisji Operator ma 5 dniroboczych na poinformowanie w formie mailowej o decyzji Komisji.

Regulamin wsparcia

Dokumenty rekrutacyjne:

1.    Formularz zgłoszeniowy

a.      Karta usługi rozwojowej z Bazy Usług Rozwojowych

2.    Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

3.    Dane osobowe uczestników (wypełnia każdy uczestnik)

4.    Pomoc de minimis (excel)

5.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:

1.     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2.     Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej 

Przy podpisywaniu umowy:

1.     Oświadczenie o niezmienionych danych

Refundację:

1.     Wniosek o refundację

a)     Faktura VAT

b)     Dowód zapłaty za zakup usługi rozwojowej

c)     Potwierdzenie ukończenia usługi rozwojowej/zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej/certyfikat o ukończeniu usługi rozwojowej

d)     Ankiety wygenerowane z BUR wypełnione przez podmiot instytucjonalny i uczestników indywidualnych

2.     Zakres danych po zakończeniu usługi rozwojowej (każdy uczestnik szkolenia)

Po realizacjiwszystkichszkoleń z umowy należy wypełnić wniosek o refundację.

Na fakturze VAT powinno znajdować się:

a) Nazwa przedsiębiorstwa

b) Imię i nazwisko uczestników

c) ID wsparcia

d) identyfikator karty usługi rozwojowej

e) liczba godzin

Potwierdzenie ukończenia usługi rozwojowej/zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej/certyfikat o ukończeniu usługi rozwojowej powinno zawierać:

a) nazwę podmiotu świadczącego usługę,

b) imię i nazwisko uczestnika indywidualnego

c) nazwa uczestnika instytucjonalnego

d) datę przeprowadzenia usługi rozwojowej

e) tytuł usługi rozwojowej

f) liczbę godzin

g) numer usługi rozwojowej

h) ID wsparcia

i) Zakres tematyczny usługi rozwojowej

j) Efekty uczenia się i Zapis: „Usługa prowadzi do nabycia kompetencji”

k) * w przypadku gdy usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotował się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług wraz z kodem kwalifikacji w ZRK, a także dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji

*-tylko jeśli dotyczy

 

Zaświadczenie o ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej (wypełnia Podmiot organizujący usługę rozwojową)

 

Uczestnicy korzystający z usług rozwojowych w ramach projektu są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia zakresu danych po zakończeniu udziału w usłudze (każdyuczestnik) do 4 tygodni po zakończonej usłudze!

 


PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy.pdf

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO.pdf

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych.pdf

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.pdf

Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.pdf

Formularz pomoc de minimis pomoc publiczna.xlsx

Formularz pomoc de minimis pomoc publiczna.pdf

Pomoc de minimis.pdf

Pomoc de minimis.xlsx

Regulamin wsparcia.pdf

Wniosek o refundacje.pdf

Dane osobowe uczestników.pdf

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.pdf

ZAKOŃCZENIE zakres danych uczestnika usługi rozwojowej.pdf

Zał. nr1 do UW Oświadczenie o niezmienionych danych.pdf

Dokumenty wer. edytowalna.zip


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".