Ułatwienia dostępu

Szkolenia EFS

Zrealizowane projekty szkoleniowe sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa:

 

 


"Zarządzanie projektami - szkolenia warsztatowe" (woj. lubelskie)

Działanie ZPORR: 2.1

Czas realizacji: 01.04.2005 - 31.03.2006

Kwota dofinansowania: 548.206,70 zł

Liczba Beneficjentów: 150


"Zarządzanie projektami - szkolenia warsztatowe - edycja II" (woj. lubelskie)

Działanie ZPORR: 2.1

Czas realizacji: 01.05.2006 - 31.12.2007

Kwota dofinansowania: 1.226.780,40 zł

Liczba Beneficjentów: 220


"Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłością - szkolenia warsztatowe" (woj. lubelskie)

Działanie ZPORR: 2.3

Czas realizacji: 01.12.2005 - 31.12.2007

Kwota dofinansowania: 1.480.693,41 zł

Liczba Beneficjentów: 300


"Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłością - szkolenia warsztatowe - edycja II" (woj. lubelskie)

Działanie ZPORR: 2.3

Czas realizacji: 01.05.2006 - 31.12.2007

Kwota dofinansowania: 1.057.167,92 zł

Liczba Beneficjentów: 160


"Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków - szansą na lokalnym rynku pracy" (woj. podkarpackie)

Działanie ZPORR: 2.4

Czas realizacji: 01.12.2006 - 31.03.2008

Kwota dofinansowania: 1.264.941,40 zł

Liczba Beneficjentów: 180


"Telepraca – szansą na nowy zawód" (woj. świętokrzyskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-26-088/08

Czas realizacji: 01.11.2008 - 31.10.2009

Kwota dofinansowania: 1.050.460,00 zł

Liczba Beneficjentów: 200


"Nowoczesna księgowa – szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych" (woj. wielkopolskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-30-005/08

Czas realizacji: 01.04.2008 – 28.02.2010

Kwota dofinansowania: 1.192.346,00 zł

Liczba Beneficjentów: 220


"Profesjonalny pracownik branży budowlanej" (woj. wielkopolskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-30-006/08

Czas realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2009

Kwota dofinansowania: 1.531.928,00 zł

Liczba Beneficjentów: 144


"Fundusze unijne - szansą na rozwój Podkarpacia"(woj. podkarpackie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-18-042/08

Czas realizacji: 01.01.2009 – 30.06.2010

Kwota dofinansowania: 839.130,80 zł

Liczba Beneficjentów: 220


"Nowa perspektywa - kadry dla budownictwa"(woj. warmińsko-mazurskie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-28-010/09

Czas realizacji: 01.09.2009 – 30.09.2010

Kwota dofinansowania: 881.883,83 zł

Liczba Beneficjentów: 120


"Kompetentny urzędnik = sprawny urząd"(woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie)

Działanie 5.2.1 POKL.05.02.01-00-158/09

Czas realizacji: 01.11.2008 – 31.10.2010

Kwota dofinansowania: 3.411.158,80 zł

Liczba Beneficjentów: 660


"Profesjonalny pracownik branży budowlanej" (woj. mazowieckie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-14-017/09

Czas realizacji: 01.09.2009 – 30.09.2010

Kwota dofinansowania: 1.023.680,55 zł

Liczba Beneficjentów: 120


"Nowa perspektywa - kadry dla budownictwa" (woj. lubelskie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-06-073/09

Czas realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2010

Kwota dofinansowania: 844.361,90 zł

Liczba Beneficjentów: 124


"Nowa perspektywa - nowoczesne kadry dla budownictwa" (woj. świętokrzyskie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-26-069/09

Czas realizacji: 01.11.2009 – 30.09.2010

Kwota dofinansowania: 0,8 mln zł

Liczba Beneficjentów: 120


"Praktyka czyni Mistrza" (woj. śląskie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-24-561/08

Czas realizacji: 01.07.2009 – 31.07.2011

Kwota dofinansowania: 1,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 102


"Profesjonalny pracownik branży budowlanej" (woj. śląskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-24-088/08

Czas realizacji: 01.01.2009 – 30.09.2010

Kwota dofinansowania: 1,5 mln zł

Liczba Beneficjentów: 144


"Praktyka czyni Mistrza" (woj. lubelskie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-06-466/08

Czas realizacji: 01.06.2009 – 31.05.2011

Kwota dofinansowania: 1,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 90


"Ochrona i opieka - szansą na wygraną z bezrobociem" (woj. świętokrzyskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-26-075/11

Czas realizacji: 01.10.2010 – 31.08.2011

Kwota dofinansowania: 0,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 80


"Osoby 45+ = predyspozycje do ochrony i opieki" (woj. świętokrzyskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-26-029/11

Czas realizacji: 01.10.2010 – 31.08.2011

Kwota dofinansowania: 0,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 80


"Z rolnictwa w "budowlankę"" (woj. lubelskie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-06-035/10

Czas realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011

Kwota dofinansowania: 1,3 mln zł

Liczba Beneficjentów: 130


"Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG" (woj. łódzkie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-10-085/09

Czas realizacji: 01.11.2009 – 31.10.2011

Kwota dofinansowania: 1,5 mln zł

Liczba Beneficjentów: 145


"Dobry kierunek - szkolenia zawodowe" (woj. łódzkie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-10-027/10

Czas realizacji: 01.11.2010 – 29.02.2012

Kwota dofinansowania: 0,9 mln zł

Liczba Beneficjentów: 146


„Nowa perspektywa-profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”,  (woj. kujawsko-pomorskie)

Działanie 6.1.1 POKL.08.01.01-04-007/09

Czas realizacji: 02.11.2009 – 30.11.2010

Kwota dofinansowania: 0,7 mln zł

Liczba Beneficjentów: 100


„Nowoczesne kadry dla budownictwa”,  (woj. wielkopolskie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-30-031/09

Czas realizacji: 01.03.2010 – 31.08.2011

Kwota dofinansowania: 1,8 mln zł

Liczba Beneficjentów: 228


„Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”,  (woj. kujawsko-pomorskie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-04-025/09

Czas realizacji: 01.05.2010 – 31.05.2012

Kwota dofinansowania: 1,0 mln zł

Liczba Beneficjentów: 140


„Kompetentny urzędnik = sprawny urząd – II edycja”,  (woj. lubelskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie)

Działanie 5.2.1 POKL.05.02.01-00-171/09

Czas realizacji: 01.07.2010 – 31.12.2011

Kwota dofinansowania: 3,7 mln zł

Liczba Beneficjentów: 547


„Poszukiwany, poszukiwana”,  (woj. lubelskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-06-156/10

Czas realizacji: 01.10.2010 – 31.03.2012

Kwota dofinansowania: 1,2 mln zł

Liczba Beneficjentów: 132


„Nowa szansa”,  (woj. kujawsko-pomorskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-04-034/10

Czas realizacji: 01.12.2010 – 30.09.2011

Kwota dofinansowania: 0,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 80


„Druga szansa”,  (woj. kujawsko-pomorskie)

Działanie 6.1.1 POKL.06.01.01-04-070/10

Czas realizacji: 01.12.2010 – 30.09.2011

Kwota dofinansowania: 0,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 80


„Dobry kierunek – szkolenia zawodowe”,  (woj. pomorskie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-10-027/10

Czas realizacji: 01.12.2010 – 30.04.2012

Kwota dofinansowania: 1,2 mln zł

Liczba Beneficjentów: 93


„Profesjonalne kadry dla Mazowsza”,  (woj. mazowieckie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-14-272/09

Czas realizacji: 01.01.2011 – 30.06.2012

Kwota dofinansowania: 1,7 mln zł

Liczba Beneficjentów: 167


„Nowa perspektywa – nowoczesne kadry dla budownictwa”,  (woj. mazowieckie)

Działanie 8.1.1 POKL.08.01.01-14-259/09

Czas realizacji: 01.01.2011 – 31.07.2012

Kwota dofinansowania: 1,9 mln zł

Liczba Beneficjentów: 192


„Ochrona i opieka – predyspozycje dla osób odchodzących z rolnictwa”,  (woj. mazowieckie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-14-077/10

Czas realizacji: 01.06.2011 – 30.04.2012

Kwota dofinansowania: 0,4 mln zł

Liczba Beneficjentów: 80


„Inwestycja w mobilność”,  (woj. świętokrzyskie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-26-007/11

Czas realizacji: 01.09.2011 – 31.08.2012

Kwota dofinansowania: 0,7 mln zł

Liczba Beneficjentów: 60


„Nowa perspektywa dla rolnika”,  (woj. dolnośląskie)

Działanie 8.1.2 POKL.08.01.02-02-015/11

Czas realizacji: 01.01.2012 – 30.09.2012

Kwota dofinansowania: 0,6 mln zł

Liczba Beneficjentów: 72


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".