Ułatwienia dostępu

POSZERZAMY HORYZONTY 50+ (woj. dolnośląskie)

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty 50+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 10 Edukacja, nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, numer priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Czytaj więcej...

Nowa perspektywa dla rolnika (woj. dolnośląskie)

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Nowa perspektywa dla rolnika" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

Operator/-ka koparko-ładowarki lub Opiekun/ka środowiskowy/wa

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".