Ułatwienia dostępu

KAPITAŁ KWALIFIKACJI (woj. łódzkie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Kapitał kwalifikacji”Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Działanie: 10.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw .

 

Do projektu zapraszamy osoby uczące się, pracujące, zamieszkujące obszar województwa łódzkiego, które  zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem/przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Liczebność i struktura grupy docelowej:

Grupę docelową stanowi 80 osób z czego to:

1)     20 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

2)     60 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.  

 

Czytaj więcej...

AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU (woj. łódzkie)

Projekt pt.: „Aktywność = klucz do sukcesu”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Czytaj więcej...

Zawód poszukiwany - nowe kwalifikacje (woj. łódzkie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Zawód poszukiwany – nowe kwalifikacje" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Spawacz metodami MAG 135 i TIG 141 lub Opiekun/ka Środowiskowy/wa.

UWAGA! - Nabór do projeku zakończony.

Czytaj więcej...

Nowe kwalifikacje - zawód deficytowy (woj. łódzkie)

Image

Glazurnik lub Tynkarz

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – zawód deficytowy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Glazurnik lub Tynkarz.

UWAGA! - nabór do projektu zakończony.

Czytaj więcej...

Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG (woj. łódzkie)

ImageFirma "Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu  - Spawacz w technologii MAG i TIG.

Projekt zakończony w 10.2011.

Czytaj więcej...

Dobry kierunek - szkolenia zawodowe - szkolenie na opiekunkę środowiskową (woj. łódzkie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Dobry kierunek – szkolenia zawodowe” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

Czytaj więcej...

Dobry kierunek - szkolenia zawodowe - szkolenie na operatora koparko-ładowarki (woj. łódzkie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Dobry kierunek – szkolenia zawodowe” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".