Ułatwienia dostępu

Regionalne Programy Operacyjne

ImageStudia Wykonalności oraz Wnioski Aplikacyjne sporządzone
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:

PROJEKTY DROGOWE

Gmina Józefów

1.Budowa drogi gminnej Kaliszany – Kopanina Kaliszańska

2.Budowa drogi gminnej Chruślanki Józefowskie – Mikołajówka

 

Gmina Kraśnik

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108368L Suchynia – Spławy Pierwsze łącząca drogę krajową Nr 74 z drogą powiatową nr 2702L

 

Gmina Borki

4. Budowa drogi gminnej nr 102116 L Wola Chomejowa – Sobole

5.Budowa drogi gminnej nr 102241 L Borki - Pasmugi

 

Gmina Dorohusk

6. Przebudowa drogi w Brzeźnie na działce nr 35

7.Przebudowa dróg  w Ostrowie

8.Przebudowa drogi w Brzeźnie na działce nr 504 i 815

9.Przebudowa ulic: Legionistów, Wołyńska, Kościelna, Ogrodowa, Szkolna i Nadrzeczna w Dorohusku

 

Gmina Wojciechów

10. Odbudowa dróg gminnych nr 106914L oraz 106915L w miejscowości Ignaców

 

Gmina Susiec

11. Budowa drogi gminnej nr 111717L dawny (4839009) w miejscowości Ciotusza Nowa od km 2+000 do km 2+872 o długości 0.872 km

12.Przebudowa drogi gminnej nr 111732L w miejscowości Huta Szumy od km 1+070 do km 2+976 o długości 1,906 km

 

 Zarząd Dróg Powiatowych  w Chełmie

13. Odbudowa dróg gminnych nr 106914L oraz 106915L w miejscowości Ignaców

14.Modernizacja ciągu dróg Nr 1719L, Nr 1807L o łącznej długości 15,0 km dr. Krajowa Nr 12 Bezek – Mogielnica – Siedliszcze – Chojno Nowe

15.Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L, Nr 1814L, 1811L  o  długości 24,8 km Stołpie – Zyngierówka – Pawłów – Liszno – dr. Krajowa nr 12

16.Modernizacja ciągu dróg powiatowych Nr 1834L, Nr 3130L, dr. wojewódzka  Nr 843 – Niedziałowice – Rejowiec (12,3 km)

17.Budowa drogi Nr 1819L Krobonosz – Sawin na odc. 2082 m

18.Budowa drogi powiatowej Nr 1807L Siedliszcze – Chojno Nowe na odc. 885 m

19.Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, 1821L, 1823L o łącznej długości 26,8 km

20.Modernizacja drogi powiatowej nr 1852L dr. woj. 844 – Dryszczów – Holendry – Dubienka na odc. 0+000 – 15+361 (15 361 m)

21.Alternatywny objazd drogi wojewódzkiej Nr 844 – obwodnica Żmudzi (4,35 km)

 

Gmina Bychawa

22. Budowa drogi gminnej w Łęczycy od km 1+900 do granicy gminy Bychawa (odc.o dł. Ok.2100 mb)

23.Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka

24.Budowa drogi gminnej w Leśniczówce o dł. 1486 mb

25.Budowa ulicy G.G. Roweckiego w Bychawie

 

Gmina Hańsk

26. Budowa ulic w miejscowości Dubeczno

 

Gmina Żółkiewka

27. Budowa drogi gminnej w miejscowości Rożki Kolonia

28. Aktualizacja wniosków aplikacyjnych do ZPORR

 

Gmina Czemierniki

29. Przebudowa dróg gminnych nr 102086, 102087, 102088, 102097 w m. Czemierniki

 

Gmina Siedliszcze

30. Budowa drogi gminnej w m. Chojno Nowe – gmina Siedliszcze

 

Gmina Rokitno

31. Budowa dróg gminnych Nr 100213 i Nr 101660 w celu utworzenia połączenia komunikacyjnego wsi Derło, Olszyn i  Zaczopki z droga powiatową Nr 1035L i drogą wojewódzką Nr 698

32.Budowa drogi Kolonia Rokitno – Pokinianka od km 0+070 do km 0+755,70 i od km 0+000 do km 0+650 o łącznej długości 1,3357 km

 

Urząd Miasta Bełżyce

33. Budowa ulicy Wzgórze w Bełżycach, nr 107043L

34.Budowa drogi gminnej  Babin – Kol. Babin, nr 107006L

35.Budowa drogi gminnej  Zalesie – Wierzchowiska Dolne  - Skrzyniec

36.Budowa drogi gminnej  Bełżyce – Czółna, nr 107004L

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

37. Budowa drogi powiatowej nr 2936L Bidaczów Stary – Luchów Górny od km 0+000do km 3+144 długości 3144 mb

 

Gmina Krasnobród

38. Przebudowa drogi gminnej nr 110 856L relacji: droga powiatowa 3284L w Potoku – droga wojewódzka 849 w miejscowości Potok Senderki km+000,00 – 0+931,50

39. Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej…

 

Miasto Stoczek Łukowski

40. Budowa dróg gminnych o znaczeniu ponadlokalnym

41.Budowa dróg osiedlowych – ulice Lipowa, Głogowa, Akacjowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Świerkowa, Modrzewiowa w Stoczku Łukowskim

 

Urząd Gminy Radzyń Podlaski

42. Budowa drogi gminnej Nr 102246L Zbulitów Duży – Branica Radzyńska w ciągu drogi powiatowej  Białka – Utrzesz – Branica długości 2112m

43.Budowa drogi gminnej Nr 101960L na odcinku Branica Radzyńska Kolonia – do drogi powiatowej Zbulitów Duży – Radzyń na odcinku 1509 m

 

Gmina Rejowiec Fabryczny

44. Budowa drogi gminnej A-06L Gołąb – Kanie o dł. 993 m i drogi  rolniczej Liszno – Kanie Stacja o dł. 1625 m

 

Gmina Rejowiec

45. Budowa drogi gminnej Kolonia Wólka Kańska – Kanie

 

Gmina Pokrówka

46.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uher, gmina Chełm

47.Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Janów, Podgórze, Henrysin w gminie Chełm 

48.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tytusin, gmina Chełm

49.Budowa drogi gminnej w miejscowości  Parypse, gmina Chełm

50.Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stawy, gmina Chełm

 

Gmina Chodel

51.Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych Nr 2245L i 2631L Ratoszyn – Borków  Kolonia

52.Budowa drogi gminnej Nr 008243L od drogi wojewódzkiej nr 833 w miejscowości Godów, przez wieś Zastawki, do drogi powiatowej nr 2248L, na odcinku od km 0+795 do km 1+ 507

 

Gmina Parczew

53.Budowa drogi gminnej Parczew – Królewski Dwór – Koczergi

 

Miasto Tomaszów Lubelski

54.Przebudowa ul. Klasztornej z fragmentem ul. Petera, Żeromskiego, Ściegiennego, Królewskiej w Tomaszowie Lubelskim

 

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

55.Przebudowa ul. Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z aleją I Armii Wojska Polskiego i Aleją Armii Krajowej

 

Gmina Chełm

56. Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Janów, Podgórze, Henrysin w gminie Chełm

57.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tytusin, gmina Chełm

58.Budowa drogi gminnej w miejscowości Parypse, gmina Chełm

59.Budowa drogi gminnej w miejscowości Staw, gmina Chełm

60.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uher, gmina Chełm

 

Urząd Gminy Księżpol

61. Aktualizacja wniosków aplikacyjnych do programu ZPORR

 

Gmina Krzeszów

62. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074 R Krzeszów – Kulno

 

Gmina Niedźwiada

63. Przykrycie asfaltem drogi w miejscowości Brzeźnica Książęca Kol.

64.Budowa drogi gminnej 103511 i przykrycie asfaltem drogi 103512 w miejscowości Zabiele

65.Budowa drogi gminnej 1552 Niedźwiada – Tarło

66.Budowa drogi gminnej w miejscowości Berejów

67.Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałecznica

PROJEKTY WOD-KAN

Gmina Bełżec

1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bełżec

 

Gmina Strzyżewice

2.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Piotrowice – etap I. Koncepcja programowo – przestrzenna  dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Piotrowice – etap I

 

Gmina Żółkiewka

3.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Żółkiewka

 

Gmina Wólka

4. Budowa kompleksowych sieci gminnych kanalizacji sanitarnych Etap I mających ujście do oczyszczalni Hajdów (Aglomeracja Lublin)

5. Budowa kompleksowych sieci gminnych kanalizacji sanitarnych Etap II mających ujście do oczyszczalni  Bystrzyca – Aglomeracja Bystrzyca (miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice, Pliszczyn, Łysaków, Kolonia Pliszczyn, Łuszczów Pierwszy i Łuszczów Drugi)

 

Gmina Ludwin

6.Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin i Kaniwola, gmina Ludwin – etap I

 

Gmina Krasnobród

7.Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej

8.Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnobród

9.Budowa stacji i sieci wodociągowej dla wsi Hutków Gm. Krasnobród 

 

Gmina Czemierniki

10.Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej Czemierniki – Wygnanów

 

Gmina Niedźwiada

11.Budowa oczyszczalni ścieków i pierwszego etapu kanalizacji w Gminie Niedźwiada

12.Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada

 

 Gmina Lubartów

13.Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobów i Skrobów Kolonia , Gm. Lubartów

 

 Gmina Siedliszcze

14.Budowa stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Kol. Bezek, Bezek Dębiński,   Adolfin, Cechówka, Jankowice
i Julianów

 

Gmina Fajsławice

15.Kanalizacja sanitarna podciścieniowa w miejscowościach: Wola Idzikowska, Suchodoły – Gm. Fajsławice

 

Gmina Terespol

16.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie i sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Terespol – Koroszczyn

 

Gmina Wierzbica

17.Budowa systemu kanalizacji w m. Busówno Kolonia, Busówno z modernizacją  gminnej oczyszczalni ścieków w m. Busówno Kolonia

 

Gmina Ulan-Majorat

18.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Ulan-Majorat

 

Urząd Gminy Józefów n. Wisłą

19.Rozbudowa wodociągu w Józefowie nad Wisłą / modernizacja ujęcia wody wraz z budową sieci kanalizacyjnej przy ulicy Powstańców

 

Usługi Projektowe w Budownictwie inż. Ryszard Lada

20. Analiza finansowo-ekonomiczna dla przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krasnystaw

 

Gmina Krzeszów

21. Studium wykonalności kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeszów

 

Gmina Susiec

22. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Oseredek i Rybnica

 

Urząd Gminy Radzyń Podlaski

23. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzyń Podlaski

 

Urząd Gminy Hańsk

24. Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków – etap II

 

Urząd Gminy Chełm

25. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Żółtańce, Zawadówka, Rudka w gminie Chełm

 

Urząd Gminy Strzyżewice

26. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z częściową przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Piotrowice

 

Urząd Gminy Kurów

27. Kompleksowy system ściekowy na terenie gminy Kurów - etap I

PROJEKTY KUBATUROWE

Miasto Tomaszów Lubelski

1.Termomodernizacja budynku Tomaszowskiego Domu Kultury

2.Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

3. Remont budynku TDK, muszli koncertowej, szaletu miejskiego wraz z przyległą infrastrukturą oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów

 

Gmina Ulan-Majorat

4.Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie – Majoracie

 

Gmina Strzyżewice

5.Remont budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice, Program funkcjonalno-użytkowy  dla budynku dworku w Piotrowicach na potrzeby Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice

 

Gmina Bychawa

6.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bychawie wraz z zagospodarowaniem tego terenu

7.Modernizacja stadionu sportowego z budową parkingu

 

Gmina Stężyca

8.Remont Szkoły Podstawowej w Stężycy

 

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce

9.Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego w Stężycy

 

Urząd Gminy w Dołhobyczowie

10.Kompleksowa modernizacja obiektów szkolnych w Dołhobyczowie i Przewodowie oraz budowa przyszkolnej Sali sportowej w Dołhobyczowie

 

Gmina Rokitno

11.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rokitnie wraz z boiskiem i wymianą ogrodzenia

 

Powiat Krasnostawski

12.Termorenowacja ZSP nr 1 w Krasnymstawie

13.Budowa kompleksu boisk sportowych w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 5

14.Modernizacja internatu i Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Krasnymstawie

 

Gmina Chełm

15.Nadbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stołpiu z siedzibą w Nowosiółkach Kolonii w Gminie Chełm

16.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożdżałów, Gmina Chełm

 

Powiat Bialski

17.Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewicach

 

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej i M.B. Częstochowskiej

18.Remont Kaplicy p.w. Świętej Trójcy w Stróży

 

Miasto Tomaszów Lubelski

19.Tor wrotkarski w Tomaszowie Lubelskim oraz wniosek aplikacyjny w ramach finansowania z RPO WL 2007-2013

20.Kryta pływalnia oraz staw kąpielowy z infrastrukturą w Tomaszowie Lubelskim oraz wniosek aplikacyjny

21.Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz wniosek aplikacyjny

 

Gmina Wólka

22.Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Pliszczynie

 

AF-TERM sp. z o.o.

23.Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja zlokalizowanych w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 66-74

 

Gmina Harasiuki

24.Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki

 

Gmina Rybczewice

25.Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Częstoborowicach

 

Gmina Trawniki

26.Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Trawniki poprzez kompleksową modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

 

Towarzystwo Przyjaciół Puław

27.Modernizacja willi Samotnia wraz z adaptacją przylegającego terenu na cele kulturalno-turystyczne

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie

28."Termomodernizacja budynków Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie" - kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów.

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie

29."Kompleksowa informatyzacja wraz z zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie" - kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów.

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie

30."Dostosowanie Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia" - kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów.

 

Gmina Bełżyce

31."Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki" - kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".