Ułatwienia dostępu

SKUTECZNY OUTPLACEMENT – EDYCJA 2 (woj. kujawsko-pomorskie)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Projekt realizowany od 01.09.2020r. do 31.05.2023r.

 

Uwaga! Właśnie rozpoczęła się realizacja projektu „SKUTECZNY OUTPLACEMENT – EDYCJA 2”. 

 

Do projektu zapraszamy 70 osób (46 Kobiet i 24 Mężczyzn) zamieszkujące /pracujące w woj. KUJAWSKO-POMORSKIM, w tym

 • osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (15 osób, w tym 9K i 6M),
 • osoby zwolnione przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (25 osób, w tym 17K i 8M),
 • osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy (30 osób, w tym 20K i 10M).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Szkolenia, kursy:
  • Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Płatnych 3 miesięcznych staży/praktyk zawodowych, zgodnych z tematyką szkoleń oferowanych Uczestnikowi,
 4. Pośrednictwa pracy.

 

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY: 

 1. Stypendium szkoleniowe wraz z pochodnymi 
 2. Refundacja kosztów dojazdu
 3. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
 4. Badania lekarskie 
 5. Ubezpieczenie NNW
 6. Stypendium stażowe dla 15 Uczestników Projektu
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIEZALEŻNIE OD PŁCI 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.05.02 Wsparcie outplacementowe.

 

Głównym celem projektu „Skuteczny outplacement – edycja 2” jest uzyskanie bądź utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób (46 kobiet, 24 mężczyzn), które stanowią grupę docelową projektu (osoby zamieszkujące/pracujące w woj. kujawsko-pomorskim, które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone nim lub zostały zwolnione w okresie do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez objecie uczestników projektu indywidualnymi programami typu outplacement (doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, szkolenia i kursy, ewentualnie staże i praktyki oraz pośrednictwo pracy) realizowanymi w okresie trwania projektu, tj. od września 2020 r. do grudnia 2021 r. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 70% grupy docelowej; liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 90% grupy docelowej.

 

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

 • liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 49 osoby (32K i 17M),
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 63 osoby(41K i 22M).

 

Wartość projektu: 548 214,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 465 981,00 zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 600 134 650

Oraz w biurze projektu:

ul. Dubienka 2

88-100 Inowrocław

pokój nr 10

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania

(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

Oświadczenie o numerze konta

Zwrot kosztów dojazdy komunikacją publiczną

Zwrot kosztów dojazdu saochodem prywatnym

Aneks do regulaminu

Aneks nr 2 do regulaminu


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".