Ułatwienia dostępu

AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU (woj. lubuskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie „AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – LUBUSKIE 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy realizowanym na terenie województwa lubuskiego.

Grupą docelową projektu (GD) jest 100 os. zam. woj. lubuskie w wieku 30 lat i więcej POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NIEZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JAKO BEZROBOTNE - OSOBY BIERNE ZAWODOWO.

Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • Osoby starsze w wieku 50 lat i więcej (min.10%GD),
  • Kobiety (60%GD),
  • Osoby z niepełnosprawnościami (min.5%GD),
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) - 100%GD,
  • Osoby bierne zawodowo stanowią 100 %GD.

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ WSPARCIA: 

1) IDENTYFIKACJA POTRZEB/DIAGNOZOWANIE – zajęcia indywidualne 4h zegarowe/os

2) SZKOLENIA wynikające z IPD (Śr.240 godz.) zakończone zdobyciem kwalifikacji zawodowych deficytowych na lubuskim rynku pracy.

W RAMACH SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

  • Stypendium szkoleniowe wraz z pochodnymi (8,76 PLN/godzina * 240 godzin/osoba)
  • Zwrot kosztów dojazdów (średnio 5,00 PLN/dojazd)
  • Wyżywienie dla uczestników szkolenia
  • Ubezpieczenie NNW uczestnika szkolenia
  • Badania lekarskie dla uczestników szkolenia

3) STAŻE zawodowe wraz z pochodnymi (1314,37PLN x 3 mies./os)

4) POŚREDNICTWO PRACY – spotkania indywidualne 5 godz./os.

 

Biuro Projektu

ul. Zatonie-Jaśminowa 3, 

66-004 Zielona Góra

Tel. 695-142-083

 


Formularz zrotu kosztów dojazdu


HARMONOGRAMY:

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI (GR.1) ZIELONA GÓRA (1)

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI (GR.2) KOŻUCHÓW 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".