Ułatwienia dostępu

 

SKUTECZNY OUTPLACEMENT W LOF [Lubelski Obszar Funkcjonalny] (woj. lubelskie)

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2020 r. rozpoczął realizację projektu dla 100 (10K,90M) osób należących do grupy outplacement tj: osób zwolnionych/ zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

Grupą docelową uczestników projektu mogą być wyłącznie osoby: 

  • osoby przewidziane do zwolnienia okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.
  • osób zwolnionych/ zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.
  • zamieszkujące, w rozumieniu przepisów KC, teren LOF (gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów(miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka). 

Pracownicy przewidziani do zwolnienia będą stanowili maks. 10% grupy docelowej. Min. 40% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISED 3 wł.) Ponadto w projekcie wezmą udział wyłącznie osoby w wykształceniem min. podstawowym (wymogi WORD), które mają ukończone 21 lat (dla C, C+E, KWP) lub 24lat (D, KWP), a także posiadają prawo jazdy kat. B – wymogi wynikają z regulacji prawnych dotyczących zawodów kierowców.

W ramach realizacji wsparcia uczestnicy odbędą: 

Realizowane wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe 100% UP

Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD), 

Forma indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2 spotkania po 2h zegarowe /osobę), które zaowocują IPD (1 IPD/osobę)

2. Szkolenia zawodowe 100% UP

Wynikające z IPD przewidziane 

A) Kurs na prawo jazy kat. C, CE + KWP (przewóz rzeczy) (C= 20h teorii, 30h praktyki/os.) (CE=25h praktyki/os.) (KWP=130h teorii, 10h praktyki/os.) Kurs na prawo jazdy kat. C+E 

B) Kurs na prawo jazdy kat. D + KWP (przewóz osób) (20h teorii, 60h praktyki/os.) (KWP=130h teorii, 10h praktyki/os.)

C) Lub kurs innego zawodu wynikającego z IPD (śr. 24 dni szkoleniowe /220 godz.) gr. śr. 20 os.

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie – gdy zajęcia trwają powyżej 6h/dzień.

3. Pośrednictwo pracy 100% UP

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (8h zegarowych/osobę).

 

Ponadto uczestnicy projektu otrzymają:

  1. Zwrot kosztów dojazdu
  2. Badania lekarskie 
  3. Ubezpieczenia NNW/OC
  4. Pokrycie kosztu egzaminu WORD
  5. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
  6. Stypendium szkoleniowe

 

Wartość projektu: 1 428 172,80 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 213 946,88 zł

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

ul. Gabriela Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin)

Zwrot kosztów dojazdu.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".